Licznik odwiedzin:


    Okręg nr 2


    Zbigniew Kwaśny- lat 36, żonaty, pracuje w firmie Maspex, członek OSP Witanowice, interesuję się hodowlą zwierząt. Od zawsze czynnie angażowałem się w sprawy Witanowic. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg, chodników oraz rowów melioracyjnych. Za najważniejsze inwestycje dla naszej miejscowości uważam dokończenie budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w kierunku cmentarza. Ważnym problemem jest utrudniona komunikacja- brak busów przez centrum. Jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem postaram się o rozbudowę oświetlenia przy drogach na obrzeżach Witanowic. Należy również zatroszczyć się o skuteczne pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, mądrze inwestując w rozwój naszej gminy. Jeśli zostanę radnym zadbam o to, aby Witanowiczanie znaleźli we mnie godnego reprezentanta swoich potrzeb. Nie zawiodę Waszego zaufania!

Okręg nr 3


    Rafał Kwarciak - 36 lat, żonaty, dwoje dzieci, pracuje GZK Tomice, wykształcenie wyższe. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg i chodników w Witanowicach. Za najważniejsze inwestycje dla naszej miejscowości uważam dokończenie budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w kierunku cmentarza. Bardzo ważne jest również pogłębienie rowów melioracyjnych i udrożnienie przepustów. Sądzę że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być w większym stopniu dofinansowywana przez Urząd Gminy. Dla poprawy bezpieczeństwa oraz stanu dróg, niezbędne jest egzekwowanie ograniczenia przejazdu dla pojazdów ciężarowych w centrum Witanowic. Jeśli zostanę radnym będę słuchał potrzeb mieszkańców i godnie reprezentował interesy Witanowic w Radzie Gminy Tomice.

Okręg nr 4


    Jacenty Płaszczyca - 52 lata, rencista. Jako radny Gminy Tomice chciałbym zająć się poprawą infrastruktury technicznej. Moim zdaniem niewielka ilosć inwestyczji w naszej gminie przy jednoczesnym ogromnym zadłużeniu świadczy o jej złym zarządzaniu. Nie pozostawiajmy naszej gminy bez kontroli! Wybierzmy odpowiedzialnych radnych oraz Wójta.

Okręg nr 7


    Paweł Tłomak - 36 lat, żonaty, dwoje dzieci, członek OSP w Tomicach. Przedsiębiorca, od 2000 roku właściciel prywatnej firmy. Rodowity Tomiczanin. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg i chodników w Tomicach. Poczynię starania, aby Gmina rozbudowała oświetlenie do końca Podlasu. Bardzo ważne jest pogłębienie rowów melioracyjnych i udrożnienie przepustów. Uważam, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być w większym stopniu dofinansowywana przez urząd Gminy. Zadbam o zabezpieczenie środków finansowych na rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli zostanę radnym będę słuchał potrzeb mieszkańców i godnie reprezentował interesy Podlasia i całych Tomic.

Okręg nr 8


    Stanisław Gajewski -52 lata, żonaty, dwóch synów: Konrad i Karol. W latach 2008-2010 Radny Gminy Tomice. Prowadzi prywatną działalność gospodarczą typu: usługi elektryczne. Mieszkaniec Tomic od 30 lat. Od początku interesowały mnie sprawy gminy, a zwłaszcza Tomic. Dlatego postanowiłem czynnie zaangażować się w sprawy naszej małej ojczyzny. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia, rowów melioracyjnych oraz pozostałej infrastruktury technicznej. Za konieczne uważam jak najszybsze rozpoczęcie budowy kolejnego etapu kanalizacji w Tomicach. Zamierzam aktywnie wspierać poprawę infrastruktury przeciw powodziowej i odwodnieniowej w naszej miejscowości. Jeśli zostanę radnym będę słuchał potrzeb mieszkańców i godnie reprezentował ich interesy w Radzie Gminy Tomice.

Okręg nr 9


    Grzegorz Łopateczki - 32 lata, żonaty, troje dzieci, prowadzi własną działalność gospodarczą. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia oraz rowów melioracyjnych. Za konieczne uważam jak najszybsze rozpoczęcie budowy kolejnego etapu kanalizacji w Tomicach. Moimi priorytetami będzie budowa chodnika przy drodze powiatowej Wadowice - Wieprz na Patrii oraz poprawa nawierzchni drogi przez Rzyczki. Jeśli zostanę radnym zadbam o to, aby Tomiczanie znaleźli we mnie godnego reprezentanta swoich potrzeb.

Okręg nr 10


    Zbigniew Burzyński - 49 lat, żonaty, troje dzieci, pracuje w Wadowickim Centrum Kultury jako instruktor koła zainteresowań. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Jako radny zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia oraz rowów melioracyjnych. Za konieczne uważam jak najszybsze rozpoczęcie budowy kolejnego etapu kanalizacji w Tomicach. Nakłady na oświatę to inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Dlatego, gmina powinna bardziej zadbać o organizację interesujących i przydatnych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Będę słuchał mieszkańców. Jeśli zostanę radnym zadbam o to, aby Tomiczanie znaleźli we mnie godnego reprezentanta swoich potrzeb.

Okręg nr 11


    Marta Nowak - lat 40, mężatka, dwoje dzieci, pracuje w firmie Conhpol, wiceprzewodnicząca Rady rodziców w Szkole Podstawowej w Tomicach. Uważam, że przy szkole podstawowej w Tomicach powinna powstać sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Młodzież która chce rozwijać swoje talenty sportowe, powinna mieć zapewnione do tego godne warunki. Nakłady na oświatę to inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Dlatego uważam, że gmina powinna zadbać o organizację interesujących i przydatnych zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Za konieczne uważam jak najszybsze rozpoczęcie budowy kolejnego etapu kanalizacji w Tomicach. Jeśli zostanę radną zadbam o poprawę stanu dróg, budowę chodników oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki poprawie oświetlenia ulicznego w Tomicach.

Okręg nr 13


    Grzegorz Adamczyk - 29 lat, kawaler, wykształcenie wyższe. Zamiast walczyć ze skutkami kataklizmów lepiej im zapobiegać. Dlatego będę aktywnie wspierał poprawę infrastruktury przeciw powodziowej i odwodnieniowej w naszej miejscowości. Za niedopuszczalny uważam fakt, iż z powodu zbyt niskich wałów i małych przepustów, każdy większy deszcz może skończyć się w Woźnikach powodzią. Najwyższa pora, abyśmy odczuli należne wsparcie płynące z naszej gminy którego do tej pory brakowało. Jako radny Gminy Brzeźnica zadbam o poprawę stanu dróg, chodników, oświetlenia oraz pozostałej infrastruktury technicznej w Woźnikach. Jeśli zostanę radnym będę słuchał potrzeb mieszkańców i godnie reprezentował ich interesy w Radzie Gminy Tomice.